Afghanistan

We used to hear that, Afganistan is a dangerous country, where we should not stay and travel. However “Life begins at the end of comfort zone…” Afganistan is a country, where the prejudices are done. If you are hungry, they feed you, if you are leaving them a go to the hotel, they are sad. They care of you. One day, I asked the man, why does he give a money to another people, when he is not a rich. He told me “Because I have more than him”. No more words needed.

Hovorí sa, že Afganistan je nebezpečná krajina, kam by sme nemali za žiadnych okolností cestovať. Avšak, v pohodlí civilizácie nespoznáte samého seba a iba v hraničných situáciach najlepšie zistíte kto ste. Afganistan je krajina, ktorá vás zbaví predsudkov – ich pohostinnosť je nečakaná. Keď ste hladní, dajú vám najesť, keď odchádzate na hotel, sú smutní, že neostane u nich doma. Keď sa ich opýtate – “Prečo dávaš almužnu, keď sám nemáš?”, ich odpoveď je – “lebo mám viac ako oni”.

Back