Business portrait

“All events of our lives are a mirror images of our thoughts. Outer world is a reflection of our inner selves.”

from the book by Mark Fisher  – The man who wanted to be rich

 

“Všetky udalosti nášho života sú zrkadlovým obrazom našich myšlienok. Vonkajší svet je odrazom nášho vnútorného JA.”

úryvok z knihy od Marka Fishera – Muž, ktorý chcel byť bohatý

 

Back