Calendar – BASF

BASF Group supplies materials to almost all major industries. In Slovakia, especially plant protection products, plastics, chemicals, ennobling products and building materials. We took pictures for calendar and focused on the production processes of the company. Pictures were created by targeting individual countries, because each country has a dominant products.

Spoločnosti BASF Group dodávajú materiály do takmer všetkých hlavných odvetví priemyslu. Na Slovensku sú to najmä produkty ochrany rastlín, plasty, chemikálie, zušľachťujúce produkty a stavebné materiály. Pre túto nadnárodnú korporáciu sme fotili kalendár zameraný na jednotlivé výrobné procesy firmy. Každá krajina má dominantné výrobky a podľa zameraní jednotlivých krajín vznikali aj samotné fotky.

 

Back