Jem iné

“If you really want to make a friend, go to someone’s house and eat with him. The people who give you their food give you their heart.”
Cesar Chavez

The project Jem iné – Cooking school was established to promote a culture of eating and healthy life through organizing cooking courses and workshops devoted to healthy and balanced diet, focusing on education, training and integration. Ambassadors of Food Revolution Jamie Oliver Foundation for Slovakia – Janica and Aneta used to educate the general public about healthy eating and they develope culinary skills of educated people.

Projekt školy varenia Jem iné vznikol s cieľom podporovať kultúru plnohodnotného stravovania a zdravého komunitného života verejnosti prostredníctvom organizovania kurzov varenia a workshopov venovaných zdravej a vyváženej strave, zameraných na osvetu, vzdelávanie a integráciu. Ambasádorky Food Revolution Foundation Jamieho Olivera edukujú širokú verejnosť ohľadom zdravého stravovania a zároveň rozvíjajú kulinárske zručností kurzistov.

Back