Holy land

„Religion or the existance of God is probably the biggest creation of men. I really think it’s a must for humans to invent something bigger then themselves and no matter if it is a Jewish God, or Christian God, or Muslim God, but I think that as big as this invention is, people ruined it and turned it to the biggest cause for people to kill other people. When some people had „their own God“ they started to became very fanatic about other people to adopt their God. They saw it as a treath of their God. Your God is not real God. My God is the Supreme God, if you don’t accept Him I will kill you. The main reason for wars is religions.“

Moshik Lin

„Náboženstvo alebo existencia Boha je pravdepodobne najväčšou ľudskou kreáciou. Skutočne si myslím, že pre ľudstvo je veľmi dôležité vymyslieť si niečo väčšie ako sú oni sami a nezáleží na tom, či je židovský Boh alebo kresťanský Boh alebo muslimský Boh, ale myslím si, že, napriek tomu aká veľka je táto kreácia, ľudia ju zničili a premenili na najväčší dôvod pre zabíjanie iných ľudí. Keď majú niektorí ľudia svojho „vlastného“ Boha začnú fanaticky presviedčať ostatných ľudí o jeho prijatí. Vidia to ako hrozbu „svojho Boha“. Tvoj Boh nie je ten skutočný Boh. Môj Boh je všemohúci Boh. Ak to nebudeš akceptovať tak ťa zabijem. Hlavný dôvod pre vojny je náboženstvo.“

Moshik Lin

/www/m/a/u11651/public_html/wp-content/themes/martincrep/templates/content-photography.php on line 18
" class="back-link"> Back