South Sudan

People in South Sudan can laugh and have a fun. They can sing, dance, pray and also play football. South Sudan is a country where traditions are still exist. People believe in ghosts and supernatural beings. Prehistoric people through their religion made contact with spiritual persons of nature and universe, too.

V Južnom Sudáne sa ľudia vedia smiať a zabávať. Vedia spievať, tancovať, modliť sa, hrať futbal. Južný Sudán je krajina, kde stále existujú kmene s pôvodným náboženstvom. Veria v duchov a nadprirodzené bytosti. Už pravekí ľudia prostredníctvom tohto náboženstva nadväzovali kontakt s duchmi prírody a vesmíru.

/www/m/a/u11651/public_html/wp-content/themes/martincrep/templates/content-photography.php on line 18
" class="back-link"> Back